BIOSFÉRA by HOOMI


🌱Iba osobný odber🌱

Naša biosféra je ošetrená prírodnými prípravkami, ktoré zabezpečujú dlhodobú ochranu rastlín a stabilitu mikroprostredia..